คณะผู้บริหาร

นายวิชัย เฟื่องทวีโชค

กรรมการผู้จัดการณัฐกรุ๊ป

นางจิราภรณ์ เฟื่องทวีโชค

กรรมการผู้จัดการณัฐกรุ๊ป

นางสาวนันทา เกิดเพชร

ผู้จัดการฝ่ายขายณัฐมเตอร์เซลล์

นายชาญวิทย์ อุเทนพิทักษ์กุล

ผู้จัดการโชว์รูม

นายภูริทัตต์ กิติวิริยสกุลชัย

ผู้จัดการโชว์รูม

นายสิริชัย บัวเทศ

ผู้จัดการโชว์รูม

นายสิริชัย บัวเทศ

ผู้จัดการโชว์รูมบิ๊กวิงอุดรธานี

นายอำนาจ พรหมพื้น

ผู้จัดการโชว์รูมบิ๊กวิงขอนแก่น