ตำแหน่งที่เราต้องการ

1 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาบ้านห้วย จำนวน 1
2 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาบ้านผือ จำนวน 1
3 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองวัวซอ จำนวน 1
4 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาเพ็ญ จำนวน 1
5 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองคาย จำนวน 2
6 ช่างบริการ ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองคาย จำนวน 1
7 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาตลาดหนองบัว จำนวน 1
8 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาโพนพิสัย จำนวน 1
9 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขากุมภวาปี จำนวน 1
10 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาโนนสะอาด จำนวน 1
11 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาน้ำสวย จำนวน 1
12 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาสังคม จำนวน 1
13 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาวังสามหมอ จำนวน 1
14 ช่างบริการ ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาน้ำโสม จำนวน 1
15 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาโนนสูง จำนวน 1
16 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาถนนทหาร จำนวน 1
17 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองหาน จำนวน 1
18 หัวหน้าสาขา ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองสองห้อง จำนวน 1
19 ช่างบริการ ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาหนองสองห้อง จำนวน 2
20 หัวหน้าสาขา ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขากระนวน จำนวน 1
21 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาเมืองเก่า จำนวน 1
22 หัวหน้าสาขา ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขากสิกรทุ่งสร้าง จำนวน 1
23 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขากสิกรทุ่งสร้าง จำนวน 1
24 แค็ชเชียร์ ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาศรีฐาน จำนวน 1
25 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขารัตนวาปี จำนวน 1
26 พนักงานขาย ณัฐมอเตอร์เซลล์ สาขาสามพร้าว จำนวน 2

ส่งเเบบฟอร์มสมัครงาน  หรือ ติดต่อ 0885579420  Line @cbr9166s

1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม (ขอนแก่น) สังกัด Natleasing จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ป.ตรี

2 เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สังกัด Natleasing จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ป.ตรี

ส่งเเบบฟอร์มสมัครงาน  หรือ ติดต่อ 0885579420  Line @cbr9166s

1 ที่ปรึกษาการขาย สังกัด หจก.ณัฐบิ๊กไบค์ (สาขาอุดรธานี) จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ่นไป
2 ช่างบริการ สังกัด หจก.ณัฐบิ๊กไบค์ (สาขาขอนแก่น) จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ่นไป

ส่งเเบบฟอร์มสมัครงาน  หรือ ติดต่อ 0885579420  Line @cbr9166s

1 ที่ปรึกษาการขาย สังกัด Nissan ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาอุดรธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2 ช่างขัดสี สังกัด Nissan ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาอุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3 พนักงานล้างรถ สังกัด Nissan ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาอุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ม.6. ขึ้นไป
4 เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของช่าง สังกัด Nissan ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาอุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
5 ที่ปรึกษาการขาย สังกัด Nissan ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาหนองคาย จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

ส่งเเบบฟอร์มสมัครงาน  หรือ ติดต่อ 0885579420  Line @cbr9166s

1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูม สังกัด HOLDING จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ป.ตรี
2 ช่างซ่อมบำรุงสำนักงาน สังกัด HOLDING จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ป.ตรี

ส่งเเบบฟอร์มสมัครงาน  หรือ ติดต่อ 0885579420  Line @cbr9166s