ประวัติบริษัทและเหตุการณ์สำคัญ

ณัฐกรุ๊ป เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2002 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาณัฐกรุ๊ปโดยการบริหารงานของ คุณวิชัย เฟื่องทวีโชค  ซึ่งเป็นผู้ปลุกกระแสตลาดรถจักรยานยนต์ให้เติบโตและเป็นที่รู้จักไปทั่วในจังหวัดอุดรธานี  ในฐานะผู้นำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

มีถึง 36 สาขา ทั่วทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

การันตีผลงานและสร้างยอดขายระดับแชมป์ภาคอีกสานตอนบนหลายสมัย การดำเนินกิจการของณัฐกรุ๊ปยึดถือแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการให้บริการของพนักงานที่เป็นเลิศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าผู้มีอุปการะทุกท่านด้วยดีเสมอมา ทีมผู้บริหารจึงได้ขยายกิจการ