ขอแสดงความยินดีกับคุณนิธิศ ชัยชนะ ที่สามารถพิชิต HOLE IN ONE ได้สำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับคุณนิธิศ ชัยชนะ ที่สามารถพิชิต HOLE IN ONE ได้สำเร็จ ณ สนาม Royal Cleek Golf Clue And Resort
ณัฐ บาวาเรียน ผู้สนับสนุนรางวัล ขอมอบเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท ขอแสดงความยินดีด้วยครับ.