ณัฐ ออโต้คาร์ จัดกิจกรรมส่งมอบรถยนต์ New Nissan Almera ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ

ณัฐ ออโต้คาร์ จัดกิจกรรมส่งมอบรถยนต์ New Nissan Almera

ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พร้อมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานโดยการเลี้ยงขนมให้กับน้องๆ ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา