ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมมอบหมวกกันน็อคให้กับ สำนักงานขนส่ง จ.ขอนแก่น

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมมอบหมวกกันน็อคให้กับ สำนักงานขนส่ง จ.ขอนแก่น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและแจกจ่ายให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการสวมหมวกกันน็อค เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน