ภาพบรรยากาศกิจกรรม 1 เเสน CC ปี 9 จากใจ ณัฐ กรุ๊ป เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 1 เเสน CC ปี 9 จากใจ ณัฐ กรุ๊ป เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการทำบุญในครั้งนี้

อีกหนึ่งโครงการที่ ณัฐ กรุ๊ป ทำกิจกรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ส.ค. 2566 

ณ อาคาร Honda BigWing Udonthani เริ่มเวลา 08.00 น. – 12.00 น.