ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมสนับสนุนมอบเสื้อกีฬาเพื่อใช้เเข่งขันกีฬาในกิจกรรมวันตำรวจ

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมสนับสนุนมอบเสื้อกีฬาเพื่อใช้เเข่งขันกีฬาในกิจกรรมวันตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ