ณัฐ มอเตอร์เซลล์ ร่วมมอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

ณัฐ มอเตอร์เซลล์ ร่วมมอบขนมไหว้พระจันทร์ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้กำลังใจ และสนับสนุนในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป