ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย
กับโครงการ 1 แสน ซีซี. ปี 9 จากใจ ณัฐ กรุ๊ป

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา
ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับเรา