ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมบริจาค 100,000 บาท ในการสร้างอาคารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมบริจาค 100,000 บาท ในการสร้างอาคารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2566