บรรยากาศกิจกรรม Safety To School ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

บรรยากาศกิจกรรม Safety To School ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 และ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 

ณัฐ มอเตอร์เซลส์ ร่วมสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี และถูกต้องตามกฏจราจร